Demo

Usluge

 • eksploatacija kamena
 • eksploatacija pijeska
 • eksploatacija gline
 • eksploatacija ostalih ruda
 • proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.
 • rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
 • pokusno bušenje, sondiranje terena za gradnju
 • izgradnja građevinskih objekata i dijelova objekata
 • instalacijski radovi -završni građevinski radovi
 • posredovanje u trgovini
 • trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima i otpacima
 • trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom
 • ostala trgovina na veliko
 • prijevoz robe (tereta) cestom
 • skladištenje robe
 • međunarodni cestovni prijevoz osoba i stvari
 • geološke i istražne djelatnosti

Eurokamen d.o.o. registriran je u Trgovačkom sudu u Osijeku pod MBS: 030159839. Direktor/član uprave: Zvonimir Novak;
Temeljni kapital: 6.820.000,00 HRK, uplaćen u cjelosti

OIB: 05466936326
MB: 04382544
IBAN: HR61 2402 0061 1008 4417 0
Naziv banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d.

© 2015 Eurokamen d.o.o.