Demo

Obnova radnih strojeva

Nakon dogovora oko preuzimanja Kamenoloma "Gradac" nova uprava ulaže svoja sredstva za obnovu radnih strojeva i proizvodnih linija te kupovinu novih.

 


Eurokamen d.o.o. registriran je u Trgovačkom sudu u Osijeku pod MBS: 030159839. Direktor/član uprave: Zvonimir Novak;
Temeljni kapital: 6.820.000,00 HRK, uplaćen u cjelosti

OIB: 05466936326
MB: 04382544
IBAN: HR61 2402 0061 1008 4417 0
Naziv banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d.

© 2015 Eurokamen d.o.o.